شهداي حصيرآباد

جعفر صبوحی

شهید جعفر صبوحی

نام و نام خانوادگی: جعفر صبوحی

نام پدر: غلیم

تاریخ تولد:

محل تولد: 

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۱/۰۱

محل شهادت: پاسگاه زید

بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.

برادر زاده محترم شهید