شهدای حصیرآباد

لیست شهدا

لیست شهدای حصیرآباد

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر جزئیات
۱ محمد آذرسا علی مشاهده
۲ مجید آرامی عبد محمد مشاهده
۳ احمد آقایی فروشانی مشاهده
۴ مصطفی ابلوچ خمیس مشاهده
۵ علی اصغر ابوالحسنی محمد علی مشاهده
۶ محمود احمدی نبی رجبعلی مشاهده
۷ غلامرضا اسدپور مشاهده
۸ خسرو اسماعیلی ابوالقاسم مشاهده
۹ فریدون اسماعیلی امامقلی مشاهده
۱۰ علی اکبر اسماعیلی شاهزاده مشاهده
۱۱ صیدال افقه محمد تقی مشاهده
۱۲ حمید الباجی رشم مشاهده
۱۳ کریم الهایی بویری مشاهده
۱۴ ابوالقاسم امیرخانی مشاهده
۱۵ بهمن باباپیر حاجت پور مشاهده
۱۶ علی محمد باغ نیا مشاهده
۱۷ حسین باغبان اکبر مشاهده
۱۸ علی اصغر باغبانی بروجنی محمد علی مشاهده
۱۹ حسین باغبانی بروجنی محمد علی مشاهده
۲۰ حسن باقری فر شکر خدا مشاهده
۲۱ علی عسکر بختیاری درویش مشاهده
۲۲ مصطفی بختیاری اصل بوداغعلی مشاهده
۲۳ پرویز بدری طاهر مشاهده
۲۴ حمد بدوی طرفی زاده جبار مشاهده
۲۵ محمد براتوند رسول مشاهده
۲۶ احمد براتی حسین مشاهده
۲۷ حسین برزگر علی مدد مشاهده
۲۸ اردشیر برکشی کمالی مشاهده
۲۹ سید حمید بریجن سید مصطفی مشاهده
۳۰ سید حمید بن شاهی مشاهده
۳۱ سید رحیم بن شاهی غلامعلی مشاهده
۳۲ خسرو بنامی مشاهده
۳۳ ناصر بنی طرف حسن مشاهده
۳۴ مریم بنی طرف عبدالرضا مشاهده
۳۵ ناجی بنی طرف نادر مشاهده
۳۶ حسن بهمئی علیخان وند مشاهده
۳۷ خسرو بهمنی مشاهده
۳۸ حسن بهمنی مشاهده
۳۹ محمد بیت حردان جمعه مشاهده
۴۰ غلامحسین پژوهنده سیف الله مشاهده
۴۱ احمد پیربابا حسین مشاهده
۴۲ جلیل ترک حسن مشاهده
۴۳ سید جلال جزایری سید طاهر مشاهده
۴۴ سید طاهر جزایری سید رضا مشاهده
۴۵ علی جعفری نوگرافی رمضانعلی مشاهده
۴۶ جلالی مشاهده
۴۷ نعمت الله جمالی شکرخدا مشاهده
۴۸ جمشید جمشیدی پور خسرو مشاهده
۴۹ سلیمان جهانگیری حسین مشاهده
۵۰ حمید جولانی یدال مشاهده
۵۱ محمد چنانی مشاهده
۵۲ حسن حردانی مشاهده
۵۳ حسن حسن میرزایی علی میرزا مشاهده
۵۴ شمسی حسونی زاده حمد مشاهده
۵۵ شناوه حمیدی آمر مشاهده
۵۶ محمد علی (مسعود) خشنودی رجبعلی مشاهده
۵۷ علی اکبر خلیفه صادق مشاهده
۵۸ احمد خوشنوی فر عبدالحسین مشاهده
۵۹ عبدالرحمن داورپناه حمد مشاهده
۶۰ سید رضا داوودی سید ابوالقاسم مشاهده
۶۱ حمید دره شوری مشاهده
۶۲ سعید دلفی عبید آقا مشاهده
۶۳ یوسف دلفی نیا حسن مشاهده
۶۴ پیرزا رحیمی عیسی مشاهده
۶۵ علیرضا رحیمی چرمینی اسماعیل مشاهده
۶۶ احمد رضایی مشاهده
۶۷ صفا رضایی مشاهده
۶۸ هاشم رضوانفر مشاهده
۶۹ احمد علی زارع مشاهده
۷۰ منصور زارعی دیمی عبدالمجید مشاهده
۷۱ راضی زبیدی مشاهده
۷۲ حسن زبیدی مشاهده
۷۳ یابر زبیدی مشاهده
۷۴ محمد زرگان راشد مشاهده
۷۵ عزیز زیتونی مشاهده
۷۶ بهمن ژدواره مشاهده
۷۷ محمود سروریان حسنعلی مشاهده
۷۸ نجفعلی سعیدی مشاهده
۷۹ جبار سعیدی شعلان مشاهده
۸۰ ناصر سلبی گندمانی علی قلی مشاهده
۸۱ ناصر سلطانی فر مشاهده
۸۲ محمد سواری مشاهده
۸۳ غلامرضا سواری شوشتری مشاهده
۸۴ محمد سواری شوشتری مشاهده
۸۵ کریم شاه ولی احمد آبادی مشاهده
۸۶ داریوش شجاعی مشاهده
۸۷ محمد رضا شجاعی علی مشاهده
۸۸ عبدالرضا شجیرات مشاهده
۸۹ سید جاسم شریف موسوی سید کاظم مشاهده
۹۰ سعید شهبازی مشاهده
۹۱ محمد شوهانی مشاهده
۹۲ سعید شوهانی مشاهده
۹۳ کاووس شیری اصغر مشاهده
۹۴ قدرت الله صادقی مشاهده
۹۵ محمود صالحی پور مشاهده
۹۶ قربانعلی صالحی مبارکه اکبر مشاهده
۹۷ کورش صباغ مشاهده
۹۸ جعفر صبوحی غلیم مشاهده
۹۹ عبدالرحمن صبوحی غلیم مشاهده
۱۰۰ عیسی صداوی مشاهده
۱۰۱ محمد رضا صفاری محمد مشاهده
۱۰۲ جهانبخش صفایی احمد مشاهده
۱۰۳ علی صفری مشاهده
۱۰۴ هادی صمدی خلف مشاهده
۱۰۵ علی ضیائی پور مشاهده
۱۰۶ مصدق طاهری زلفعلی مشاهده
۱۰۷ مسعود طاهری مشاهده
۱۰۸ منصور طاهری حسینعلی مشاهده
۱۰۹ غلامحسین طهماسبی امامقلی مشاهده
۱۱۰ سعید عامری طاهر مشاهده
۱۱۱ علی عباسی مشاهده
۱۱۲ ولی الله عباسی مشاهده
۱۱۳ علی عتابی کاظم مشاهده
۱۱۴ عبدالصادق عرب زاده نصرالله مشاهده
۱۱۵ فاخر عرب نژاد حمیدی عبدالسید مشاهده
۱۱۶ عبدالامیر عساکره مشاهده
۱۱۷ محمد عطیه بهمن مشاهده
۱۱۸ علی اکبر علاسوند مرتضی مشاهده
۱۱۹ رمضان علیپور مشاهده
۱۲۰ مسعود عموری مشاهده
۱۲۱ سلطانعلی غلامپور محمد مشاهده
۱۲۲ حسین غلامی عبدالحسین مشاهده
۱۲۳ سید یوسف فضلی سید عمانه مشاهده
۱۲۴ جلیل فیاضی عبد ویس مشاهده
۱۲۵ رضا قنبریان علی مراد مشاهده
۱۲۶ رجبعلی کاظمی مشاهده
۱۲۷ کریم کجباف زاده مشاهده
۱۲۸ غفور کرمی امیر مشاهده
۱۲۹ عبدالله کنگری منصور مشاهده
۱۳۰ خدامراد کیانی مشاهده
۱۳۱ سهراب گریز پور طاهر مشاهده
۱۳۲ محمد علی گلستان حسن مشاهده
۱۳۳ علیرضا گلستان حسن مشاهده
۱۳۴ بهنام لاربی خشت مشاهده
۱۳۵ عبدالکریم لویمی مشاهده
۱۳۶ نعیم مجدم مشاهده
۱۳۷ کریم مراقی مرزوق مشاهده
۱۳۸ یاسر مزرعاوی محمود مشاهده
۱۳۹ غلامعلی مصطفایی مشاهده
۱۴۰ عباس مصطفی کردانی کریم مشاهده
۱۴۱ محمد سعید مطیعی عبدالنبی مشاهده
۱۴۲ عبدالساده(صادق) مقدمیان عبدالحسین مشاهده
۱۴۳ محمد رضا مکتبی مصطفی مشاهده
۱۴۴ علی اصغر (ایوب) مکتبی مصطفی مشاهده
۱۴۵ غلامحسین ملااسدپور مشاهده
۱۴۶ محمدرضا ملااسدزاده مشاهده
۱۴۷ اسحاق ممبینی مشاهده
۱۴۸ موسی منتظری حسن مشاهده
۱۴۹ علی اکبر منجزی مشاهده
۱۵۰ یونس منصوری اسکندر مشاهده
۱۵۱ سید رمضان موسوی سید خان علی مشاهده
۱۵۲ سید سلمان موسوی سید علی مشاهده
۱۵۳ سید طاهر موسوی سید خلف مشاهده
۱۵۴ سید محمد موسوی سید طاهر مشاهده
۱۵۵ سید عبدالصمد موسوی سید یدالله مشاهده
۱۵۶ سید رسول موسوی مشاهده
۱۵۷ سید کاظم موسوی سید طاهر مشاهده
۱۵۸ سید اکبر موسوی زاده سید علی مشاهده
۱۵۹ سید منصور موسویان مشاهده
۱۶۰ سید مهدی موسویان سید فتح الله مشاهده
۱۶۱ سید مجید موسویان مشاهده
۱۶۲ شکر الله میداوودی مشاهده
۱۶۳ مجید میرعلایی علیرضا مشاهده
۱۶۴ سید ابوالفضل میرقاسمی عبدالرسول مشاهده
۱۶۵ کاظم میرهندولاری هاشم مشاهده
۱۶۶ علی ناصری ولی مشاهده
۱۶۷ حسین ناصری احمد آبادی بیژن مشاهده
۱۶۸ سید مهدی نجم السادات سید مصطفی مشاهده
۱۶۹ علیرضا نظرآقایی مشاهده
۱۷۰ محمود نعیمانی مشاهده
۱۷۱ رحیمه نیسی عبدالحسین مشاهده
۱۷۲ حمید نیسی فرد عبدالسید مشاهده
۱۷۳ عباس نیک ورز حسین مشاهده
۱۷۴ علی هاشمی قاسم مشاهده
۱۷۵ سید حسن هاشمی موسوی مشاهده
۱۷۶ محمد وزیری پور مشاهده
۱۷۷ مصطفی ولی پور نور علی محمد مشاهده
۱۷۸ بیژن ویسی شیخ رباط اسفندیار مشاهده
۱۷۹ محمد کاظم یادگار رضا مشاهده
۱۸۰ حمدالله ییلاقی یدالله مشاهده