شهدای حصیرآباد

رحیمه نیسی

شهید رحیمه نیسی

نام و نام خانوادگی: رحیمه نیسی

نام پدر: عبدالحسین

تاریخ تولد: 

محل تولد: 

تاریخ شهادت: 

محل شهادت: 

[tab name=”زندگینامه”]بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.[/tab]
[tab name=”وصیتنامه”][/tab]

[tab name=”گالری تصویر”][/tab]

[tab name=”منبع اطلاعات”][/tab]

[end_tabset]

شمسی حسونی زاده

شهید شمسی حسونی زاده

نام و نام خانوادگی: شمسی حسونی زاده

نام پدر: حمد

تاریخ تولد: ۱۳۵۳

محل تولد: اهواز

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۹/۰۶

محل شهادت: اهواز

[tab name=”زندگینامه”]بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.[/tab]
[tab name=”وصیتنامه”][/tab]

[tab name=”گالری تصویر”][/tab]

[tab name=”منبع اطلاعات”]سایت عاشورائیان

سایت زنان شهید

اطلاعات تولد و شهادت در دو سایت فوق متفاوت ثبت شده[/tab]

[end_tabset]

مریم بنی طرف

شهید مریم بنی طرف

نام و نام خانوادگی: مریم بنی طرف

نام پدر: عبدالرضا

تاریخ تولد: —–

تاریخ شهادت: ۱۳۵۹

محل تولد: اهواز

محل شهادت: اهواز

[tab name=”زندگینامه”]بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.[/tab]
[tab name=”وصیتنامه”][/tab]

[tab name=”گالری تصویر”][/tab]

[tab name=”منبع اطلاعات”][/tab]

[end_tabset]