شهدای حصیرآباد

فراخوان

احتراماً بدینوسیله از کلیه خانواده های معظم شهدا و همرزمان آنان دعوت میشود جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر، تصاویر، دست نوشته ها، و آثاری که از آن عزیزان در دست دارند را جهت نشر و استفاده عمومی در اختیار این پایگاه اینترنتی قرار دهند