شهدای حصیرآباد

ناجی بنی طریف

شهید ناجی بنی طریف

نام و نام خانوادگی:  ناجی بنی طریف

نام پدر: نادر

تاریخ تولد: ۱۳۴۹/۰۶/۰۶

تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۱/۰۵

محل تولد: میان آب شوشتر

محل شهادت:  رشن

بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.

ارسال اطلاعات