شهدای حصیرآباد

منصور طاهری

شهید منصور طاهری

نام و نام خانوادگی: منصور طاهری

نام پدر: حسینعلی

تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۴/۰۱

محل تولد: اهواز

تاریخ شهادت: فروردین ۱۳۶۱

محل شهادت: شوش

بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.

ارسال اطلاعات

مسلم طاهری، برادر بزرگوار شهید