شهداي حصيرآباد

منصور زارعی دیمی

شهید منصور زارعی دیمی

نام و نام خانوادگی: منصور زارعی دیمی

نام پدر: عبدالمجید

تاریخ تولد: 

محل تولد: 

تاریخ شهادت: 

محل شهادت: 

بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.