شهدای حصیرآباد

مصدق طاهری

شهید مصدق طاهری

نام و نام خانوادگی: مصدق طاهری

نام پدر: زلفعلی

تاریخ تولد: ۱۳۳۳/۰۳/۳۰

محل تولد: نفت سفید(هفتکل)

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۱۸

محل شهادت:

بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.

ارسال اطلاعات