شهدای حصیرآباد

محمد علی (مسعود) خشنودی

شهید محمد علی (مسعود) خشنودی

نام و نام خانوادگی: محمد علی (مسعود) خشنودی

نام پدر: رجبعلی

تاریخ تولد: 

محل تولد: اهواز

تاریخ شهادت: ۱۳۶۳

محل شهادت: 

بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.

ارسال اطلاعات