شهدای حصیرآباد

محمود صالحی پور

شهید محمود صالحی پور

نام و نام خانوادگی: محمود صالحی پور

نام پدر: 

تاریخ تولد: ۱۳۴۴

محل تولد: 

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۲/۰۳

محل شهادت: ذوالفقاری آبادان

محل دفن: شوشتر، مقام صاحب الزمان

شهید محمود صالحی پور،متولد ۱۳۴۴،ایشان تک پسر خانواده بود، منزل مسکونی انها خیابان ۵ حصیرآباد، روبروی مسحد امام حسن مجتبی علیه السلام بود، ایشان فردی بسیار مهربان، با وقار، دلسوز، مؤمن و معتقد به ولایت بود، فعالیت بسیار زیادی درمسجد داشت، در دوران انقلاب، خانه پدری خود را جایگاه نوار و اعلامیه امام و تهیه بمب دستی کرده بود، آقای قرائتی برای سخنرانی به مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام آمده بودند که مأموران ساواک ایشان را همراه با پیشنماز مسحد، آقای میرسالاری و شهید صالحی پور، دستگیر کرده و به مقر ساواک بردند، در تمام راهپیمایی ها، ایشان به همراه مادر و دو خواهر کوچکترش شرکت میکردند، در زمان جنگ مسؤل اسلحه خانه مسجد شد و به سوسنگرد رفت، پدرش از این بابت بسیار نگران بود و میگفت ایشان باید عصای دست پیری من باشد، حتی پدر اعتقاد داشت که باید ازدواج کند، با اینکه ۱۶ سال بیشتر سن نداشت، در مقابل، شهید میگفت: شما نمیتوانید مرا از جبهه دور کنید، چند بار منافقین قصد ترور ایشان را داشتند.

بعد از رفتن به جبهه ذوالفقاری آبادان، مادرشان به دیدار ایشان رفت اما موفق نشد که او را به اهواز باز گرداند، بعد از دیدار با امام خمینی ره، به آبادان رفت و در منطقه ذوالفقاری در تاریخ ۱۳۶۰/۱۲/۰۳ به شهادت رسید.