شهدای حصیرآباد

محمد سواری

شهید محمد سواری

نام و نام خانوادگی: محمد سواری

نام پدر:

تاریخ تولد: 

محل تولد: 

 تاریخ شهادت: 

محل شهادت: 

بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.

ارسال اطلاعات