شهداي حصيرآباد

محمد سواری شوشتری

شهید محمد سواری شوشتری

نام و نام خانوادگی: محمد سواری شوشتری

نام پدر: 

تاریخ تولد: 

محل تولد: 

تاریخ شهادت: 

محل شهادت: 

بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.