شهدای حصیرآباد

لیست شهدا

لیست شهدای حصیرآباد

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر جزئیات
۱ محمد آذرسا علی مشاهده
۲ مجید آرامی عبد محمد مشاهده
۳ سینا آغاجری مشاهده
۴ احمد آقایی فروشانی مشاهده
۵ مصطفی ابلوچ خمیس مشاهده
۶ علی اصغر ابوالحسنی محمد علی مشاهده
۷ محمود احمدی نبی رجبعلی مشاهده
۸ غلامرضا اسدپور مشاهده
۹ فریدون اسماعیلی امامقلی مشاهده
۱۰ خسرو اسماعیلی ابوالقاسم مشاهده
۱۱ علی اکبر اسماعیلی شاهزاده مشاهده
۱۲ عبدالکریم اصل غوابش علاوی مشاهده
۱۳ صیدال افقه محمد تقی مشاهده
۱۴ حمید الباجی رشم مشاهده
۱۵ کریم الهایی بویری مشاهده
۱۶ ابوالقاسم امیرخانی مشاهده
۱۷ سمیر اهوازی نژاد مشاهده
۱۸ بهمن باباپیر حاجت پور مشاهده
۱۹ علی محمد باغ نیا مشاهده
۲۰ حسین باغبان اکبر مشاهده
۲۱ علی اصغر باغبانی بروجنی محمد علی مشاهده
۲۲ حسین باغبانی بروجنی محمد علی مشاهده
۲۳ حسن باقری فر شکر خدا مشاهده
۲۴ علی عسکر بختیاری درویش مشاهده
۲۵ مصطفی بختیاری اصل بوداغعلی مشاهده
۲۶ پرویز بدری طاهر مشاهده
۲۷ حمد بدوی طرفی زاده جبار مشاهده
۲۸ محمد براتوند رسول مشاهده
۲۹ احمد براتی حسین مشاهده
۳۰ حسین برزگر علی مدد مشاهده
۳۱ اردشیر برکشی کمالی مشاهده
۳۲ سید حمید بریجن سید مصطفی مشاهده
۳۳ سید حمید بن شاهی مشاهده
۳۴ سید رحیم بن شاهی غلامعلی مشاهده
۳۵ خسرو بنامی مشاهده
۳۶ ناصر بنی طرف حسن مشاهده
۳۷ مریم بنی طرف عبدالرضا مشاهده
۳۸ ناجی بنی طرف نادر مشاهده
۳۹ کریم بنی طریف مشاهده
۴۰ حسن بهمئی علیخان وند مشاهده
۴۱ خسرو بهمنی مشاهده
۴۲ حسن بهمنی مشاهده
۴۳ محمد بیت حردان جمعه مشاهده
۴۴ غلامحسین پژوهنده سیف الله مشاهده
۴۵ احمد پیربابا حسین مشاهده
۴۶ جلیل ترک حسن مشاهده
۴۷ سید جلال جزایری سید طاهر مشاهده
۴۸ سید طاهر جزایری سید رضا مشاهده
۴۹ علی جعفری نوگرافی رمضانعلی مشاهده
۵۰ جلالی مشاهده
۵۱ نعمت الله جمالی شکرخدا مشاهده
۵۲ جمشید جمشیدی پور خسرو مشاهده
۵۳ سلیمان جهانگیری حسین مشاهده
۵۴ حمید جولانی یدال مشاهده
۵۵ محمد چنانه مشاهده
۵۶ حسن حردانی مشاهده
۵۷ حسن حسن میرزایی علی میرزا مشاهده
۵۸ شمسی حسونی زاده حمد مشاهده
۵۹ شناوه حمیدی آمر مشاهده
۶۰ محمد علی (مسعود) خشنودی رجبعلی مشاهده
۶۱ علی اکبر خلیفه صادق مشاهده
۶۲ احمد خوشنوی فر عبدالحسین مشاهده
۶۳ عبدالرحمن داورپناه حمد مشاهده
۶۴ سید رضا داوودی سید ابوالقاسم مشاهده
۶۵ حمید دره شوری مشاهده
۶۶ سعید دلفی عبید آقا مشاهده
۶۷ یوسف دلفی نیا حسن مشاهده
۶۸ پیرزا رحیمی عیسی مشاهده
۶۹ علیرضا رحیمی چرمینی اسماعیل مشاهده
۷۰ صفا رضایی مشاهده
۷۱ احمد رضایی مشاهده
۷۲ هاشم رضوانفر مشاهده
۷۳ احمد علی زارع مشاهده
۷۴ منصور زارعی دیمی عبدالمجید مشاهده
۷۵ حسن زبیدی مشاهده
۷۶ یابر زبیدی مشاهده
۷۷ راضی زبیدی مشاهده
۷۸ محمد زرگان راشد مشاهده
۷۹ عزیز زیتونی مشاهده
۸۰ بهمن ژدواره مشاهده
۸۱ محمود سروریان حسنعلی مشاهده
۸۲ جبار سعیدی شعلان مشاهده
۸۳ نجفعلی سعیدی مشاهده
۸۴ ابراهیم سلاماتی مشاهده
۸۵ ناصر سلبی گندمانی علی قلی مشاهده
۸۶ ناصر سلطانی فر مشاهده
۸۷ محمد سواری مشاهده
۸۸ غلامرضا سواری شوشتری مشاهده
۸۹ محمد سواری شوشتری مشاهده
۹۰ کریم شاه ولی احمد آبادی مشاهده
۹۱ محمد رضا شجاعی علی مشاهده
۹۲ داریوش شجاعی مشاهده
۹۳ عبدالرضا شجیرات مشاهده
۹۴ سید جاسم شریف موسوی سید کاظم مشاهده
۹۵ سعید شهبازی مشاهده
۹۶ محمد شوهانی مشاهده
۹۷ سعید شوهانی مشاهده
۹۸ کاووس شیری اصغر مشاهده
۹۹ قدرت الله (ایرج) صادقی عبدالله مشاهده
۱۰۰ محمود صالحی پور مشاهده
۱۰۱ قربانعلی صالحی مبارکه اکبر مشاهده
۱۰۲ کورش صباغ مشاهده
۱۰۳ جعفر صبوحی غلیم مشاهده
۱۰۴ عبدالرحمن صبوحی غلیم مشاهده
۱۰۵ عیسی صداوی مشاهده
۱۰۶ محمد رضا صفاری محمد مشاهده
۱۰۷ جهانبخش صفایی احمد مشاهده
۱۰۸ علی صفری مشاهده
۱۰۹ هادی صمدی خلف مشاهده
۱۱۰ علی ضیائی پور مشاهده
۱۱۱ مصدق طاهری زلفعلی مشاهده
۱۱۲ مسعود طاهری مشاهده
۱۱۳ منصور طاهری حسینعلی مشاهده
۱۱۴ غلامحسین طهماسبی امامقلی مشاهده
۱۱۵ سعید عامری طاهر مشاهده
۱۱۶ علی عباسی مشاهده
۱۱۷ ولی الله عباسی مشاهده
۱۱۸ علی عتابی کاظم مشاهده
۱۱۹ عبدالصادق عرب زاده نصرالله مشاهده
۱۲۰ فاخر عرب نژاد حمیدی عبدالسید مشاهده
۱۲۱ عبدالامیر عساکره مشاهده
۱۲۲ محمد عطیه بهمن مشاهده
۱۲۳ علی اکبر علاسوند مرتضی مشاهده
۱۲۴ رمضان علیپور مشاهده
۱۲۵ مسعود عموری مشاهده
۱۲۶ سلطانعلی غلامپور محمد مشاهده
۱۲۷ حسین غلامی عبدالحسین مشاهده
۱۲۸ سید یوسف فضلی سید عمانه مشاهده
۱۲۹ جلیل فیاضی عبد ویس مشاهده
۱۳۰ رضا قنبریان علی مراد مشاهده
۱۳۱ رجبعلی کاظمی مشاهده
۱۳۲ کریم کجباف زاده مشاهده
۱۳۳ غفور کرمی امیر مشاهده
۱۳۴ عبدالله کنگری منصور مشاهده
۱۳۵ خدامراد کیانی مشاهده
۱۳۶ سهراب گریز پور طاهر مشاهده
۱۳۷ علیرضا گلستان حسن مشاهده
۱۳۸ محمد علی گلستان حسن مشاهده
۱۳۹ بهنام لاربی خشت مشاهده
۱۴۰ عبدالکریم لویمی مشاهده
۱۴۱ نعیم مجدم مشاهده
۱۴۲ کریم مراقی مرزوق مشاهده
۱۴۳ یاسر مزرعاوی محمود مشاهده
۱۴۴ غلامعلی مصطفایی مشاهده
۱۴۵ عباس مصطفی کردانی کریم مشاهده
۱۴۶ محمد سعید مطیعی عبدالنبی مشاهده
۱۴۷ عبدالساده(صادق) مقدمیان عبدالحسین مشاهده
۱۴۸ محمد رضا مکتبی مصطفی مشاهده
۱۴۹ علی اصغر (ایوب) مکتبی مصطفی مشاهده
۱۵۰ غلامحسین ملااسدپور مشاهده
۱۵۱ محمدرضا ملااسدزاده مشاهده
۱۵۲ اسحاق ممبینی جمشید مشاهده
۱۵۳ موسی منتظری حسن مشاهده
۱۵۴ علی اکبر منجزی مشاهده
۱۵۵ یونس منصوری اسکندر مشاهده
۱۵۶ سید محمد موسوی سید طاهر مشاهده
۱۵۷ سید عبدالصمد موسوی سید یدالله مشاهده
۱۵۸ سید رمضان موسوی سید خان علی مشاهده
۱۵۹ سید کاظم موسوی سید طاهر مشاهده
۱۶۰ سید سلمان موسوی سید علی مشاهده
۱۶۱ سید رسول موسوی مشاهده
۱۶۲ سید طاهر موسوی سید خلف مشاهده
۱۶۳ سید اکبر موسوی زاده سید علی مشاهده
۱۶۴ سید مهدی موسویان سید فتح الله مشاهده
۱۶۵ سید مجید موسویان مشاهده
۱۶۶ سید منصور موسویان مشاهده
۱۶۷ شکر الله میداوودی مشاهده
۱۶۸ مجید میرعلایی علیرضا مشاهده
۱۶۹ سید ابوالفضل میرقاسمی عبدالرسول مشاهده
۱۷۰ کاظم میرهندولاری هاشم مشاهده
۱۷۱ علی ناصری ولی مشاهده
۱۷۲ حسین ناصری احمد آبادی بیژن مشاهده
۱۷۳ سید مهدی نجم السادات سید مصطفی مشاهده
۱۷۴ علیرضا نظرآقایی مشاهده
۱۷۵ محمود نعیمانی مشاهده
۱۷۶ رحیمه نیسی عبدالحسین مشاهده
۱۷۷ حمید نیسی فرد عبدالسید مشاهده
۱۷۸ عباس نیک ورز حسین مشاهده
۱۷۹ علی هاشمی قاسم مشاهده
۱۸۰ سید حسن هاشمی موسوی مشاهده
۱۸۱ محمد وزیری پور مشاهده
۱۸۲ مصطفی ولی پور نور علی محمد مشاهده
۱۸۳ بیژن ویسی شیخ رباط اسفندیار مشاهده
۱۸۴ محمد کاظم یادگار رضا مشاهده
۱۸۵ حمدالله ییلاقی یدالله مشاهده