شهداي حصيرآباد

لیست شهدا

لیست شهدای حصیرآباد

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر جزئیات
1 محمد آذرسا علی مشاهده
2 مجید آرامی عبد محمد مشاهده
3 احمد آقایی فروشانی مشاهده
4 مصطفی ابلوچ خمیس مشاهده
5 علی اصغر ابوالحسنی محمد علی مشاهده
6 محمود احمدی نبی رجبعلی مشاهده
7 غلامرضا اسدپور مشاهده
8 خسرو اسماعیلی ابوالقاسم مشاهده
9 فریدون اسماعیلی امامقلی مشاهده
10 علی اکبر اسماعیلی شاهزاده مشاهده
11 صیدال افقه محمد تقی مشاهده
12 حمید الباجی رشم مشاهده
13 کریم الهایی بویری مشاهده
14 ابوالقاسم امیرخانی مشاهده
15 بهمن باباپیر حاجت پور مشاهده
16 علی محمد باغ نیا مشاهده
17 حسین باغبان اکبر مشاهده
18 علی اصغر باغبانی بروجنی محمد علی مشاهده
19 حسین باغبانی بروجنی محمد علی مشاهده
20 حسن باقری فر مشاهده
21 علی عسکر بختیاری درویش مشاهده
22 مصطفی بختیاری اصل بوداغعلی مشاهده
23 پرویز بدری طاهر مشاهده
24 حمد بدوی طرفی زاده جبار مشاهده
25 محمد براتوند رسول مشاهده
26 احمد براتی حسین مشاهده
27 حسین برزگر علی مدد مشاهده
28 اردشیر برکشی کمالی مشاهده
29 سید حمید بریجن سید مصطفی مشاهده
30 سید رحیم بن شاهی غلامعلی مشاهده
31 سید حمید بن شاهی مشاهده
32 خسرو بنامی مشاهده
33 ناصر بنی طرف حسن مشاهده
34 مریم بنی طرف عبدالرضا مشاهده
35 ناجی بنی طرف نادر مشاهده
36 حسن بهمئی علیخان وند مشاهده
37 حسن بهمنی مشاهده
38 خسرو بهمنی مشاهده
39 محمد بیت حردان مشاهده
40 غلامحسین پژوهنده سیف الله مشاهده
41 احمد پیربابا حسین مشاهده
42 جلیل ترک حسن مشاهده
43 سید جلال جزایری سید طاهر مشاهده
44 سید طاهر جزایری سید رضا مشاهده
45 علی جعفری نوگرافی رمضانعلی مشاهده
46 جلالی مشاهده
47 نعمت الله جمالی شکرخدا مشاهده
48 جمشید جمشیدی پور خسرو مشاهده
49 سلیمان جهانگیری حسین مشاهده
50 حمید جولانی مشاهده
51 محمد چنانی مشاهده
52 حسن حردانی مشاهده
53 حسن حسن میرزایی علی میرزا مشاهده
54 شمسی حسونی زاده احمد مشاهده
55 شناوه حمیدی آمر مشاهده
56 محمد علی (مسعود) خشنودی رجبعلی مشاهده
57 علی اکبر خلیفه صادق مشاهده
58 احمد خوشنوی فر عبدالحسین مشاهده
59 عبدالرحمن داورپناه حمد مشاهده
60 سید رضا داوودی سید ابوالقاسم مشاهده
61 حمید دره شوری مشاهده
62 سعید دلفی عبید آقا مشاهده
63 یوسف دلفی نیا حسن مشاهده
64 پیرزا رحیمی عیسی مشاهده
65 علیرضا رحیمی چرمینی اسماعیل مشاهده
66 صفا رضایی مشاهده
67 احمد رضایی مشاهده
68 هاشم رضوانفر مشاهده
69 احمد علی زارع مشاهده
70 منصور زارعی دیمی عبدالمجید مشاهده
71 راضی زبیدی مشاهده
72 حسن زبیدی مشاهده
73 یابر زبیدی مشاهده
74 محمد زرگان راشد مشاهده
75 عزیز زیتونی مشاهده
76 بهمن ژدواره مشاهده
77 محمود سروریان حسنعلی مشاهده
78 نجفعلی سعیدی مشاهده
79 جبار سعیدی شعلان مشاهده
80 ناصر سلبی گندمانی علی قلی مشاهده
81 ناصر سلطانی فر مشاهده
82 محمد سواری مشاهده
83 غلامرضا سواری شوشتری مشاهده
84 محمد سواری شوشتری مشاهده
85 کریم شاه ولی احمد آبادی مشاهده
86 داریوش شجاعی مشاهده
87 محمد رضا شجاعی علی مشاهده
88 عبدالرضا شجیرات مشاهده
89 سید جاسم شریف موسوی سید کاظم مشاهده
90 سعید شهبازی مشاهده
91 محمد شوهانی مشاهده
92 سعید شوهانی مشاهده
93 کاووس شیری اصغر مشاهده
94 قدرت الله صادقی مشاهده
95 محمود صالحی پور مشاهده
96 قربانعلی صالحی مبارکه اکبر مشاهده
97 کورش صباغ مشاهده
98 جعفر صبوحی غلیم مشاهده
99 عبدالرحمن صبوحی غلیم مشاهده
100 عیسی صداوی مشاهده
101 محمد رضا صفاری محمد مشاهده
102 جهانبخش صفایی احمد مشاهده
103 علی صفری مشاهده
104 هادی صمدی خلف مشاهده
105 علی ضیائی پور مشاهده
106 منصور طاهری مشاهده
107 مصدق طاهری زلفعلی مشاهده
108 مسعود طاهری مشاهده
109 غلامحسین طهماسبی امامقلی مشاهده
110 سعید عامری طاهر مشاهده
111 علی عباسی مشاهده
112 ولی الله عباسی مشاهده
113 علی عتابی کاظم مشاهده
114 عبدالصادق عرب زاده نصرالله مشاهده
115 فاخر عرب نژاد حمیدی عبدالسید مشاهده
116 عبدالامیر عساکره مشاهده
117 محمد عطیه بهمن مشاهده
118 علی اکبر علاسوند مرتضی مشاهده
119 رمضان علیپور مشاهده
120 مسعود عموری مشاهده
121 سلطانعلی غلامپور محمد مشاهده
122 حسین غلامی عبدالحسین مشاهده
123 سید یوسف فضلی سید عمانه مشاهده
124 جلیل فیاضی عبد ویس مشاهده
125 رضا قنبریان علی مراد مشاهده
126 رجبعلی کاظمی مشاهده
127 کریم کجباف زاده مشاهده
128 غفور کرمی امیر مشاهده
129 عبدالله کنگری منصور مشاهده
130 خدامراد کیانی مشاهده
131 سهراب گریز پور طاهر مشاهده
132 محمد علی گلستان مشاهده
133 علی گلستان مشاهده
134 بهنام لاربی خشت مشاهده
135 عبدالکریم لویمی مشاهده
136 نعیم مجدم مشاهده
137 کریم مراقی مرزوق مشاهده
138 یاسر مزرعاوی محمود مشاهده
139 غلامعلی مصطفایی مشاهده
140 عباس مصطفی کردانی کریم مشاهده
141 محمد سعید مطیعی عبدالنبی مشاهده
142 عبدالساده(صادق) مقدمیان عبدالحسین مشاهده
143 محمد رضا مکتبی مصطفی مشاهده
144 علی اصغر (ایوب) مکتبی مصطفی مشاهده
145 غلامحسین ملااسدپور مشاهده
146 محمدرضا ملااسدزاده مشاهده
147 اسحاق ممبینی مشاهده
148 موسی منتظری حسن مشاهده
149 علی اکبر منجزی مشاهده
150 یونس منصوری اسکندر مشاهده
151 سید کاظم موسوی سید طاهر مشاهده
152 سید رمضان موسوی سید خان علی مشاهده
153 سید سلمان موسوی سید علی مشاهده
154 سید طاهر موسوی سید خلف مشاهده
155 سید محمد موسوی سید طاهر مشاهده
156 سید عبدالصمد موسوی سید یدالله مشاهده
157 سید رسول موسوی مشاهده
158 سید اکبر موسوی زاده سید علی مشاهده
159 سید مجید موسویان مشاهده
160 سید منصور موسویان مشاهده
161 سید مهدی موسویان سید فتح الله مشاهده
162 شکر الله میداوودی مشاهده
163 مجید میرعلایی علیرضا مشاهده
164 سید ابوالفضل میرقاسمی عبدالرسول مشاهده
165 کاظم میرهندولاری هاشم مشاهده
166 علی ناصری ولی مشاهده
167 حسین ناصری احمد آبادی بیژن مشاهده
168 علیرضا نظرآقایی مشاهده
169 محمود نعیمانی مشاهده
170 رحیمه نیسی عبدالحسین مشاهده
171 حمید نیسی فرد مشاهده
172 عباس نیک ورز حسین مشاهده
173 علی هاشمی قاسم مشاهده
174 سید حسن هاشمی موسوی مشاهده
175 محمد وزیری پور مشاهده
176 مصطفی ولی پور نور علی محمد مشاهده
177 بیژن ویسی شیخ رباط اسفندیار مشاهده
178 محمد کاظم یادگار رضا مشاهده
179 حمدالله ییلاقی یدالله مشاهده