شهداي حصيرآباد

علی اصغر ابوالحسنی

شهید علی اصغر ابوالحسنی

نام و نام خانوادگی: علی اصغر ابوالحسنی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد: 

محل تولد: 

تاریخ شهادت: 

محل شهادت: 

بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.