شهدای حصیرآباد

علیرضا نظرآقایی

شهید علیرضا نظرآقایی

نام و نام خانوادگی: علیرضا نظرآقایی

نام پدر:

تاریخ تولد:

محل تولد:

تاریخ شهادت:

محل شهادت:

بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.