شهدای حصیرآباد

عبدالکریم اصل غوابش

شهید عبدالکریم اصل غوابش

نام و نام خانوادگی: عبدالکریم اصل غوابش

نام پدر: علاوی

محل تولد: 

تاریخ تولد: 

محل شهادت: 

تاریخ شهادت: 

بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.