شهداي حصيرآباد

عباس مصطفی کردانی

شهید عباس مصطفی کردانی

نام و نام خانوادگی: عباس مصطفی کردانی

نام پدر: کریم

تاریخ تولد: 

محل تولد: 

تاریخ شهادت: 

محل شهادت: 

بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.