شهدای حصیرآباد

صیدال افقه

شهید صیدال افقه

نام و نام خانوادگی: صیدال افقه

نام پدر: محمد تقی

تاریخ تولد: 

محل تولد: 

تاریخ شهادت: 

محل شهادت: 

بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.