شهداي حصيرآباد

شمسی حسونی زاده

شهید شمسی حسونی زاده

نام و نام خانوادگی: شمسی حسونی زاده

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: ۱۳۵۳

محل تولد: اهواز

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۹/۰۶

محل شهادت: اهواز

بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.

سایت عاشورائیان

سایت زنان شهید

اطلاعات تولد و شهادت در دو سایت فوق متفاوت ثبت شده