شهدای حصیرآباد

سید محمد موسوی

شهید سید محمد موسوی

نام و نام خانوادگی: سید محمد موسوی

نام پدر: سید طاهر

تاریخ تولد: 

محل تولد: 

تاریخ شهادت: 

محل شهادت: 

بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.