شهدای حصیرآباد

سید رضا داوودی

شهید سید رضا داوودی

نام و نام خانوادگی: سید رضا داوودی

نام پدر: سید ابوالقاسم

تاریخ تولد: 

محل تولد: 

تاریخ شهادت: 

محل شهادت: 

بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.