شهدای حصیرآباد

حسین باغبان

شهید حسین باغبان

نام و نام خانوادگی: حسین باغبان

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 

محل تولد: 

تاریخ شهادت: 

محل شهادت: 

بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.

در سایت عاشورائیان شهیدی به نام حسین باغبان بروجنی ثبت شده، تصویری هم برایش نمایش داده میشود. تصویر مورد نظر عیناً در سایت ما به نام شهید جعفر صبوحی ثبت شده است، لطفاً چنانچه اطلاعی از واقع امر دارید و انتساب هر کدام را صحیح میدانید، اطلاع رسانی فرمایید.