شهداي حصيرآباد

جمشید جمشیدی پور

شهید جمشید جمشیدی پور

نام و نام خانوادگی: جمشید جمشیدی پور

نام پدر: خسرو

تاریخ تولد: 

محل تولد: 

تاریخ شهادت: 

محل شهادت: 

بازدید کننده گرامی، لطفاً چنانچه اطلاعاتی در مورد این شهید و یا دیگر شهدای گرامی دارید، جهت انتشار و تکمیل بانک اطلاعاتی، برای ما ارسال نمایید.